"Polska pod Krzyżem" w Bazylice

Adoracja Krzyża Wdzięczności, 14 września zwieńczyła tygodniową obecność tego znaku, była jedną z form udziału naszej parafii w ogólnopolskiej akcji „Polska pod Krzyżem”. W tym czasie wierni mieli okazję do modlitwy i ucałowanie znaku Chrystusowej Męki. Równolegle w kaplicy Najświętszego Sakramentu wystawiono do adoracji kolec ciernia z korony cierniowej Chrystusa.Formą jedności z uczestnikami centralnej liturgii we Włocławku była autokarowa pielgrzymka tego dnia do Sanktuarium Narodzenia i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich oraz jej domu rodzinnego w Głogowcu.