Polsko, bądź wierna Bogu!

Modlitewnym czuwaniem przebłagalnym za Ojczyznę w dniu 6 lutego (I piątek miesiąca) rozpoczniemy 6 miesiąc nowenny przed jubileuszem 250-lecia kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Comiesięczne spotkania są czasem intensywnej i różnorodnej w formie modlitwy o Polskę wierną Bogu i wywyższoną w potędze i świętości. Czuwania poprowadzą promotorzy Miłosierdzia Bożego i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa: ks. Mariusz Bernyś i ks. Marcin Dłutowski, którzy poprzez Czuwania wpisali się na stałe w klimat Pragi i grono przyjaciół Bazyliki NSJ.

Modlitwą rozpoczynającą Czuwanie za Ojczyznę jest Apel Jasnogórski o godz. 21.OO z katechezą o kulcie Serca Jezusowego. Następnie troska wiernych za Polskę jest mocno widoczna w trakcie Drogi Krzyżowej połączonej z modlitwą przebłagalną i adoracją Krzyża oraz Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Po części pasyjnej Czuwania zebrani adorują Najświętszy Sakrament; adoracja kończy się błogosławieństwem eucharystycznym udzielanym na sposób lurdzki. Klimat Lourdes jest przedłużony na czas procesji z figurą Maryi Niepokalanej, a uzewnętrzniają go zapalone świece uczestników i wygaszona nawa główna Bazyliki. Warto przygotować się do tej części nabożeństwa przynosząc ze sobą świece, znicze lub lampiony roratnie.

Czuwanie za Ojczyznę kończy się Mszą św. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 24.00.

Comiesięczne Czuwania są okazją do uzyskania odpustu, związanego z Rokiem Serca Jezusowego, jaki dla Bazyliki naszej ustanowił abp Henryk Hoser. Szczegółowe warunki uzyskania odpustu i dekret biskupa są podane w kolumnie liturgicznej niniejszej strony. Ułatwieniem w korzystaniu z przywileju odpustowego jest stały dyżur spowiedników w trakcie nabożeństw.

Przygotowując się Czuwań nowennowych  warto skorzystać ze specjalnych materiałów i publikacji autorstwa ks. Bernysia i ks. Dłutowskiego, które są rozprowadzane przy okazji tych spotkań. 

Serdecznie zapraszamy do Bazyliki NSJ – 6 lutego, godz. 21.00.