Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest Stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego, które pomaga wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarą wojen, prześladowań i kataklizmów.

Aby budować kolejne studnie, szkoły i szpitale w porozumieniu z księżmi biskupami w diecezjach całego kraju akcję zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

 Nasza Wspólnota Parafialna jest zaproszona do aktywnego udziału w tej zbiórce, która będzie miała miejsce dnia 3 listopada odbiór zużytego sprzętu nastąpi o g. 1200.  Zużyty  sprzęt możemy złożyć przed wejściem do kancelarii parafialnej. ( Można to uczynić każdego dnia w godzinach otwarcia kancelarii). Do zabrania z Kościoła są ulotki, które informują Państwa!