Procesja Bożego Ciała

4 czerwca z Bazyliki, podobnie jak z wielu innych kościołów w naszej Ojczyźnie, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wyruszyła eucharystyczna procesja. Jest to świadectwo wiary i szczególna modlitwa o błogosławieństwo Boże dla naszych „zagród”. Trasa procesji wiodła ulicami: Otwocką, Łochowską, Łomżyńską, Łochowską i Otwocką ku Bazylice. Procesję zakończyło uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, którego przy ostatnim ołtarzu, przy schodach Bazyliki, udzielił ks. prob. Edmund Modzelewski. Parafialni rachmistrze szacują, że w procesji wzięło udział ponad tysiąc wiernych.