Przygotowanie do bierzmowania

Spotkanie młodzieży i dorosłych przygotowujących się do bierzmowania tzw. Grupa ks. Proboszcza
w poniedziałek 17 stycznia po wieczornej mszy św