Przygotowanie do bierzmowania

W środę (II środę miesiąca) na mszy św. o 18.00 i po niej spotkanie młodzieży przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
Przypominamy, że zgodnie z dekretem ks. Biskupa przygotowanie do bierzmowania trwa dwa lata (III kl. Gimnazjum i I kl Szkoły Ponadgimnazjalnej)