Przygotowanie do bierzmowania – dorosłych

W poniedziałek po mszy św. o 18.00 pierwsze spotkanie Młodzieży i Dorosłych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania – ‘grupa ks. Proboszcza’. Zapisy na pierwszym spotkaniu. W grupie tej może uczestniczyć także młodzież gimnazjalna, która pochodzi z naszej parafii a uczy się poza parafią