Przygotowanie dorosłych do bierzmowania

20 października (piątek) o godz. 1900 rozpoczynają się w naszej parafii katechezy przygotowujące dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Do udziału w nich zapraszamy osoby dorosłe, których już nie obowiązuje katecheza szkolna lub duszpasterstwo akademickie; uczniowie i studenci powinni przygotować się do tego sakramentu w ramach prowadzonego dla nich duszpasterstwa.

Przygotowanie do bierzmowania odbywać się będzie w piątki o godz. 1900 w sali parafialnej nr 125; wejście przez portiernię domu zakonnego od ul. Kawęczyńskiej. Nie są prowadzone wcześniejsze zapisy, ale na pierwsze spotkanie należy przynieść metrykę chrztu (jeśli chrzest był poza naszą parafią) lub informację o chrzcie w Bazylice. Sam udział w katechezach jest bezpłatny.

Osoby mieszkające poza naszą parafią, a chcące skorzystać z katechez w Bazylice, powinny ponadto dostarczyć zgodę z parafii zamieszkania.

Dokładniejsze informacje o przygotowaniu i formule przyjęcia sakramentu bierzmowania zostaną przekazane uczestnikom przy okazji katechez.