Rekolekcje szkolne

19 lutego rozpoczęły się w Bazylice 3-dniowe rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół położonych na terenie naszej parafii. Rekolekcje prowadzą siostry salezjanki Iwona Szymanik (Garbów) i Marzena Lata (Rumia). Treść nauk rekolekcyjnych – przekazywana w sposób widowiskowy i atrakcyjny – opierała się na opisie uzdrowienia paralityka oraz na potrzebie walki z grzechem.Młodzież uczestnicząca w rekolekcjach, od klas pierwszych szkoły podstawowej aż po uczniów techników, została podzielona na trzy grupy wiekowe.