Rekolekcje wielkopostne

W IV niedzielę Wielkiego Postu – 15 marca – rozpoczynamy w Bazylice tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla ogółu parafian. Jest to czas duchowej odnowy, do której chcemy się przygotować poprzez modlitwę, spowiedź św. i nauki, które będzie głosił ks. Adam Węgrzyn.

Ks. Adam Węgrzyn jest salezjaninem, doktorantem biblistyki na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W niedzielę nauki rekolekcyjne będą głoszone na każdej Mszy św. według rozkładu obowiązującego w naszej parafii. Natomiast w kolejne dni Msze św. z naukami rekolekcyjnymi dla ogółu parafian będą odprawiane o godz. 700, 1200 i 1800. Na godz. 2000 zapraszamy młodzież szkół średnich, studiującą i pracującą oraz wszystkich, którzy nie mogą skorzystać z nabożeństw wcześniejszych.

Rekolekcje zakończą się w środę – 18 marca. Tego dnia na każdej Mszy św. z naukami rekolekcyjnymi będzie można przystąpić do Komunii św. generalnej oraz przyjąć błogosławieństwo rekolekcyjne z udzieleniem odpustu.

W trakcie rekolekcji, podczas każdej Mszy św., spowiednicy będą pełnić dyżury w konfesjonałach.