Relikwiarium św. Jana Pawła II

Tegoroczne wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II upamiętniliśmy przeniesieniem relikwii św. Jana Pawła II do relikwiarium, zainstalowanego przy Jego epitafium. Odbyło się to na zakończenie Mszy św., po odmówieniu Litanii do Świętego Papieża z Polski i ucałowaniu tychże relikwii.Umieszczenie relikwii w relikwiarium oznacza, że będzie je można adorować nie tylko 16 dnia każdego miesiąca – który to dzień jest w naszej Bazylice tzw. dniem papieskim i dniem modlitwy za Ojczyznę – ale każdorazowo ilekroć tylko nawiedzimy Bazylikę.W ten sposób pięknieje i coraz bardziej nastraja do modlitwy „papieski zakątek” w Bazylice. A co o wiele ważniejsze: to miejsce żyje modlitwą licznie odwiedzających je czcicieli św. Jana Pawła II.