Relikwie św. Jana Pawła II

Dzień 27 kwietnia 2014 – dzień kanonizacji Jana Pawła II – w wielu kościołach był podkreślany na różne sposoby. W naszej Bazylice materialną i trwałą pamiątką tego dnia jest relikwiarz z relikwiami św. Jana Pawła II. Przez cały dzień był on prezentowany w odświętnej dekoracji wykonanej przez s. Ritę, a podczas uroczystego nabożeństwa kończącego nowennę do Miłosierdzia Bożego (o godz.15.00) ks. Krzysztof Jakubowski sdb (wikary) – pod nieobecność ks. prob. Modzelewskiego przebywającego w Rzymie – poświęcił relikwiarz i podał go wiernym do ucałowania. Był to nasz pierwszy akt kultu złożony wobec relikwii Świętego Papieża z Polski.Dotychczas comiesięczny hołd parafianie składali Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II modląc się przed Jego epitafium, po prawej stronie przy wejściu do Bazyliki.