Rok Serca Jezusowego w Bazylice!

Dekretem z dnia 28 października 2014 r. abp Henryk Hoser ogłosił Rok Serca Jezusowego dla Bazyliki NSJ w Warszawie. W związku z tym każdy wierny, który weźmie udział w dowolnym I-piątkowym czuwaniu adoracyjnym lub będzie prywatnie tego dnia adorował Najświętszy Sakrament w Bazylice, ma możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Adoracja osobista winna być zakończona odmówieniem "Ojcze nasz…", "Wierzę w Boga" i dowolnym wezwaniem Matki Bożej lub świętych.

Liturgiczne zakończenie Roku Serca Jezusowego w Bazylice nastąpi w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata 2015 r.

Przy tej okazji informujemy, że I-piątkowe adoracje Najświętszego Sakramentu w Bazylice ropoczynają się wspólnym odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Po tej modlitwie jest adoracja w ciszy, trwająca do nabożeństwa o godz. 17.30. Kolejna okazja do adoracji Najśw. Sakramentu jest po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 19.45) i trwa ok. jednej godziny.

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest również jednym z punktów programu comiesięcznych czuwań w intencji Ojczyzny, organizowanych właśnie w I-piątki miesiąca w Bazylice. Te czuwania rozpoczynają się o godz. 21.00 i kończy je Msza św. o godz. 24.00. Jako że mają one formę rozpoczętej we wrześniu comiesięcznej nowenny przed jubileuszem 250-lecia kultu Serca Pana Jezusa to zakończymy je w czerwcu 2015 r., a sam obchód Jubiuleuszu będzie miał miejsce w ptronalną dla Bazyliki Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Z dekretem Biskupa Warszawsko-Praskiego można się zapoznać wybierając ikonkę "Dekret" z logiem Biskupa, w kolumnie liturgia, w prawej części strony.

Czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego, Parafian, Przyjaciół Salezjanów i Bazyliki oraz wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w naszej Świątyni i skorzystanie z przywileju odpustowego