Rozkład Kolędy 22 – 29 stycznia 2018

Rozkład Kolędy:

22 styczeń 2018 r. godz. 16.00 (Poniedziałek)

Łochowska 1/29

Kawęczyńska 37, 39

23 styczeń 2018 r. godz. 16.00 (Wtorek)

Łomżyńska 22/24, 6, 27, 27a,  28, 29,  30, 31, 44

Kawęczyńska 41,43, 45, 47, 63, 64, 65, 67, 73

24 stycznia 2018 r. godz. 16. .00 (Środa)         

Siedlecka 37 a, b, c, 60, 62,45, 56, 41, 27, 27a,  29, 30

25 styczeń 2018 r. godz. 16.00 ( Czwartek)

Siedlecka 12/14, 32

Folwarczna 5, 7

Radzymińska 53

Wołomińska 5, 7, 11, 15, 17, 17a, 22, 24,  54

26 stycznia 2018 r. godz. 16.00 (Piątek)

Wołomińska 19

Łochowska 12, 13, 15, 17, 31, 33/35, 34,  38a, 38b, 37

27 stycznia 2018 r. godz. 15.00 (Sobota)

Łochowska 38, 39, 40, 41,  43, 44, 45,  47, 52, 53, 53a, 54, 58, 61

29 stycznia 2018 r. godz. 16.00 (Poniedziałek)

 Siedlecka 17b, 21,23, 25, 26, 28, 29,34, 39

Drodzy Parafianie!

Tegoroczna wizyta duszpasterska,  zwana potocznie kolędą, prawie dobiegła końca. Jeszcze tylko nieliczne rodziny zostały nam na poniedziałek. I wtedy będzie dobry czas i okazja na pełne podsumowanie.

Tym niemniej już dzisiaj jako Wasz duchowy opiekun wyrażam Wam moją wdzięczność za wszelkie dobro, z jakim spotkaliśmy się odwiedzając Wasze mieszkania. Wspólna modlitwa przy okazjonalnym domowym ołtarzyku, klimat życzliwej gościnności, zainteresowanie sprawami naszej Bazyliki, ofiarność i wiele innych gestów to konkretne znaki tego dobra, które nas – duszpasterzy – mobilizują do posługi w tej wspólnocie.

Mamy nadzieję, że te – z konieczności krótkie – spotkania z Wami przyczynią się do umacniania jedności w naszej rodzinie parafialnej, ożywią wiarę, uwrażliwią na potrzebę wspólnej odpowiedzialności za Kościół, a także pomogą odkrywać chrześcijaństwo jako drogę osobistego budowania więzi z Bogiem.

Z wdzięcznością za kolędowe spotkania z Wami, błogosławię Waszą codzienność i polecam ją dobremu Bogu w codziennej modlitwie.

Ks. prob. Edmund Modzelewski