Rozważania na każdy dzień Pielgrzymki

Słowo na 300 WPP

Dzień Pierwszy

Idę do Ciebie Panie

rozważanie:

Jakże inaczej wyglądałby świat, gdyby nasze oczy widziały w każdym człowieku samego Boga. Czy byłbym zdolny do tego, aby samemu Bogu powiedzieć „nie mam dziś dla Ciebie czasu”! Odmawiając pomocy, widział w proszącym Boga, i dalej odmówił. Jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga stworzeni. Zobaczyć w każdym człowieku, chociaż odrobinę chwały Boga to pierwszy krok w naszej pielgrzymce do nas samych, do prawdy.

 

Dzień Drugi

Być, ale z Kim?

rozważanie:

A gdy przyszła chwila doświadczenia, „opuścili Go i uciekli” (MT 26,56). My również podlegamy tej wiecznie mrocznej pokusie pozostawienia i odejścia. Ale jak tu żyć, przychodzi płacz i rozterka, i pytanie, co zrobić bez Niego. Codziennie w naszym życiu jest Getsemani, gdzie wraz z kohortą przychodzą różni, wielcy tego świata, aby w wątpliwość poddać miłość Jezusa i prawdę Jego nauki, ważne jest, aby pozostać i pozwolić mu zwyciężać. (…)

Niewierzący to bracia, wątpiący to bracia, grzesznicy to bracia. Może warto skierować swoją miłość do bliskich, tych, którzy jeszcze nie zostali znalezieni dla Chrystusa. W ich twarzach jest ikona Chrystusa, nie należy o tym zapominać.

 

Dzień Trzeci

Sakramenty, dar i pragnienie Boga

rozważanie:

Szczera obecność z drugim człowiekiem zobowiązuje do otwarcia się oraz zmusza do odpowiedzi o rację naszych czynów. Spotkanie na Eucharystii wręcz zobowiązuje do otwarcia się na obecność Kogoś, na obecność Boga. Każde spotkanie przynosi zadziwiający i niepojęty owoc: pokonanie złego oraz ogłoszenie Królestwa Bożego.

Mój Boże, w kim, jak nie w Tobie mam złożyć wszystkie moje nadzieje? Wszedłeś w moją historię życia, cieszę się z tego bardzo, chociaż ułomność moja jest nie do zniesienia. Mam tak niepoukładane w głowie i w sercu, że tylko Ty możesz sobie z tym dać radę. Jednym gestem miłości naprawiasz a ja znowu plątam proste linie mego życia. Jak długo Panie, jak długo?

Wielkość i znaczenie Eucharystii może zakryć kurz naszego znudzenia i las zaniedbań.

 

Dzień Czwarty

Być z Bogiem, pozostać z Nim

rozważanie:

Pozostać przy Chrystusie, ponieważ posiada słowa życia wiecznego. Oto cała tajemnica szczęścia wierzących w Chrystusa. Pozostać i być przedłużeniem Jego ręki, pozostać, aby budować Królestwo Boże na ziemi, pozostać, aby innym opowiedzieć o tym szczęściu. Pozostać, aby ogłaszać dobrą nowinę. Jest to misja wobec świata. W Bogu jesteśmy jedno. Nawracanie i nawoływanie do jedności z Bogiem to nazbyt ważne zobowiązania, aby obok nich przejść obojętnie.

 

Dzień Piąty

Wolność

rozważanie:

Czy ja oby potrafi ę być dobrym, czy mam wystarczająco dużo dobrych pragnień? Teraz już wiem, że należy wszelkie pragnienia a szczególnie tęsknotę uczynić nadzieją, chociaż ludzki brak pewności może uczynić ją dramatem. Ta nadzieja dopiero pozwala nam zrobić właściwy użytek z wolności. Wolność to uwolnienie z grzechu i możliwość spojrzenia na świat oczyma miłości.

 

Dzień Szósty

Mam na imię Miłosierdzie

rozważanie:

Często mówimy o potrzebie przemiany naszego serca na wzór serca Jezusa. Jednak czy uświadamiamy sobie wtedy, że serce Jezusa jest przebite? Tak więc prosimy o przebite serce, na wzór przebitego serca Jezusa. Nie jest to łatwa prośba, bo jeśli decydujemy się na naśladowanie Jezusa do końca w Jego miłosierdziu, to decydujemy się na to, że nasze serce będzie przebite, będzie cierpiało.

 

Dzień Siódmy

Daleki a bliski – Jezus odchodzi i pozostaje

rozważanie:

Ja nie odchodzę, choć mnie nie widzicie. Jestem, który Jestem. Zmieniam tylko swój sposób swojej obecności. Będę inaczej, bliżej jako Bóg, gdy oddalę się jako człowiek. Mógłbym być w jednym miejscu, a tak nie chcę. Jestem teraz równocześnie w wielu miejscach, w wielu sytuacjach, wszędzie tam gdzie zechcecie abym był. Jestem z Wami w Eucharystii, w Słowie, na modlitwie, w dobrych czynach i tam gdzie dwaj lub trzej gromadzą się imię moje. Jestem z wami, pośród was przez mego Ducha. Jestem obecny w sposób sakramentalny. Nie ważne jak, ważne, że Jestem.

 

Dzień Ósmy

Małżeństwo – Sakrament jedności

rozważanie:

Jeżeli zatem naprawdę zbudowaliśmy jedność w małżeństwie, jeżeli mamy odwagę stawać przed sobą w całej nagości serca i ciała, jeżeli najgłębszym i szczerym pragnieniem serc małżonków jest mieć wszystko wspólne, to wtedy pragną oni również stawać w nagości duszy, pragną wspólnie się modlić. Dopóki zaś nie modlą się wspólnie, dopóki czują jakieś obawy, znaczy, że jeszcze nie zdobyli tej jedności, jaką mogą i powinni zdobyć. Jeszcze ogromnie ważne zadanie jest przed nimi…

 

Dzień Dziewiąty

Życie sakramentami

rozważanie:

Żyć sakramentami to doświadczać tego, czego dokonywał Chrystus wobec ludzi, których spotykał w czasie swojej widzialnej obecności na ziemi. On przemawiał z mocą, uzdrawiał ciało i ducha człowieka, odpuszczał grzechy, uczył mądrze myśleć i dojrzale kochać, przywracał nadzieję. Sakrament to powtórzenie spotkania z żywym Bogiem. Jednak owoce sakramentów nie pojawiają się w sposób magiczny, gdyż zależą nie tylko od mocy Boga, ale też od usposobienia i dojrzałości człowieka. Nie różnimy się tym, co Bóg nam ofiaruje, ale tym, w jaki sposób przyjmujemy Jego miłość.