Sakrament bierzmowania dla dorosłych

W piątek – 12 października – o godz. 19.00 rozpoczynamy w naszej parafii cykl katechez przygotowujących pracujące osoby dorosłe do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Katechezy odbywać się będą w każdy piątek o tej samej godzinie. Po ich zakończeniu osoba uczestnicząca otrzymuje dokument uprawniający do przyjęcia sakramentu bierzmowania w dowolnym czasie, w wybranej przez siebie parafii.

Formą zapisu jest obecność na pierwszej katechezie, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i  dostarczenie wypisu z aktu chrztu. Osoby spoza naszej parafii są zobowiązane ponadto okazać zgodę ze swojej parafii zamieszkania. Udział w katechezach jest wolny od opłat. Jak wyżej zaznaczono, katechezy są przeznaczone dla osób dorosłych i już pracujących. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży szkolnej i studentów prowadzą parafie i ośrodku duszpasterstwa akademickiego.

Dokładniejszy przebieg  i pozostałe informacje dotyczące przygotowania zostaną podane zainteresowanym w trakcie katechez.