Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

(KKK, Pallottinum 1994, s. 311)

Aby przyjąć sakrament Bierzmowania w naszej parafii należy:

  1. Uczestniczyć w przygotowaniu do sakramentu w ramach katechezy parafialnej (spotkania dla kandydatów do Bierzmowania odbywają się według ustalonego harmonogramu na dany rok)
  2. Uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej i regularnie korzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania
  3. Przedstawić aktualny wypis z aktu chrztu świętego
  4. Uczęszczać na katechezę w ramach zajęć szkolnych
  5. Osoby spoza parafii muszą przedstawić zgodę własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Warszawie .