Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko:

 1. Chrzty w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie odbywają się w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13:00.
  W przypadku innego terminu lub problemów wynikających z sytuacji Rodziców – należy termin ustalić z księdzem Proboszczem w kancelarii.
 2. Nie przyjmujemy chrztów dzieci ze związków niesakramentalnych Rodziców spoza naszej parafii (obowiązek chrztu dzieci w tej sytuacji spoczywa na parafii miejsca zamieszkania)
 3. Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których Rodzice aktualnie mieszkają na terenie naszej parafii (osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię).
 4. Najpóźniej dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
 5. Przynajmniej jedno z Rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest;
 6. Konferencja dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka odbywa się w sali 132 (wejście przez portiernię) w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 19.00. Obecność Rodziców i Chrzestnych obowiązkowa.
 7. Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez Rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać Rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;
 8. Chrzestny musi spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 16 lat;
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, Eucharystię i bierzmowanie;
  • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym lub konkubinacie)
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może być dopuszczona do godności chrzestnego; zaświadczenie to należy dostarczyć najpóźniej w dniu chrztu świętego (praktyka jednak wskazuje, że powinno być ono przedstawione w kancelarii).
 9. W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością celem złożenia podpisów w księgach metrykalnych.
 10. Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.
 11. Przed chrztem zarówno Rodzice jak i Rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.
 12. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.
 13. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę Chrztu św.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

 • BIAŁA SZATA – ozdobna biała szatka, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
 • ŚWIECA CHRZCIELNA – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.