Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.

(KKK, Pallottinum 1944, s. 319)

W naszej parafii odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy piątek od godz. 15.00 – 18.00 (rozpoczynamy Koronką do Miłosierdzia Bożego) oraz w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 17.30 z Procesją Eucharystyczną.

Pamiętajmy jednak, że Kościół zachęca do adoracji Najświętszego Sakramentu – także indywidualnie, kiedy tabernakulum jest zamknięte.