Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

(KKK, Pallottinum 1994, s. 379)

Procedura przygotowująca do przyjęcia sakramentu małżeństwa:

  1. Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w kancelarii na trzy miesiące przed planowanym ślubem, wcześniej rezerwując datę i godzinę ślubu.
  2. Zgłaszając się winni posiadać świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące) z zaznaczeniem, że jest wydane do ślubu kościelnego.
  3. Zaświadczenie z USC o stanie wolnym obojga kandydatów (ważne 6 miesięcy od wydania).
  4. Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania).
  5. Przed zawarciem związku małżeńskiego należy ukończyć kurs przedmałżeński i odbyć indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.
  6. Na podstawie świadectw chrztu świętego zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
  7. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pojednania.
  8. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(-nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszej kancelarii.

Jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii powinni uzyskać pozwolenie na ślub poza parafią od Proboszcza parafii własnej (wystarczy pozwolenie jednego z proboszczów)