Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

(KKK, Pallottinum 1994, s. 379)

Procedura przygotowująca do przyjęcia sakramentu małżeństwa:

  1. Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w kancelarii na trzy miesiące przed planowanym ślubem, wcześniej rezerwując datę i godzinę ślubu.
  2. Zgłaszając się winni posiadać świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące) z zaznaczeniem, że jest wydane do ślubu kościelnego.
  3. Nieco później biorą zaświadczenie z USC o stanie wolnym obojga kandydatów (gdyż zaświadczenie to jest ważne tylko 3 miesiące).
  4. Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania).
  5. Przed zawarciem związku małżeńskiego należy ukończyć kurs przedmałżeński i odbyć 3 indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.
  6. Na podstawie świadectw chrztu świętego zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
  7. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić dwukrotnie do sakramentu pojednania.
  8. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(-nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszej kancelarii.
  9. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii kartki świadczące o spowiedzi.

Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać zgodę swego proboszcza lub licencję.