Namaszczenie chorych

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu.

(KKK, Pallottinum 1994, s. 356)

Namaszczenie chorych winno być poprzedzone Spowiedzią i Komunią św. Nie udziela się namaszczenia chorych po zgodnie chorego.

Odwiedziny chorych.

Z posługą sakramentalną Kapłani odwiedzają chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz na wezwanie. Osoby chore można zgłaszać w kancelarii parafialnej.