Pogrzeb Katolicki

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

  1. Świadectwo zgonu.
  2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
  3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od księdza Proboszcza parafii zamieszkania.