Pokuta i Pojednanie

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.

(KKK, Pallottinum 1994, s. 340).
  1. Sakrament ten sprawowany jest podczas każdej Mszy Świętej
  2. W dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach: 10.30 – 12.00 i 16.30 – 18.00

Przystępując do sakramentu pokuty należy spełnić Pięć warunków dobrej spowiedzi:

Rachunek sumienia

Żal za grzechy

Mocne postanowienie poprawy

Szczera spowiedź

Zadośćuczynienie
Bogu i ludziom