Pokuta i Pojednanie

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.

(KKK, Pallottinum 1994, s. 340).
  1. Sakrament ten sprawowany jest podczas każdej Mszy św. niedzielnej, świątecznej i w dni powszednie.
  2. W każdy piątek od godz. 15.00 w czasie trwania Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Przystępując do sakramentu pokuty należy spełnić Pięć warunków dobrej spowiedzi:

Rachunek sumienia

Żal za grzechy

Mocne postanowienie poprawy

Szczerą spowiedź

Zadośćuczynienie
Panu Bogu i ludziom