Formy kultu

Formy kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa celebrowane  w Sanktuarium

Stosownie do wskazań w dekrecie erekcyjnym Bpa Romualda Kamińskiego, główną formą  liturgiczną kultu Najświętszego Serca Pana w Sanktuarium są Msze św. wotywne o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, sprawowane w każdy piątek.  Po Mszy św. o godz. 1200, na ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa w nawie bocznej, jest wystawiany Najświętszy Sakrament do cichej adoracji. Adorację kończy okolicznościowe nabożeństwo przed Mszą św. wieczorną o godz. 1730.

Szczególnie dostojnie celebrowane są obchody dorocznej uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to nie tylko uroczystość odpustowa w parafii, ale również  patronalne święto Straży Honorowej NSJ, w której uczestniczą delegacje tego stowarzyszenia z warszawskich parafii. Ustanowienie Sanktuarium stało się zachętą dla wielu osób spoza miejscowej parafii, by czerwcowe nabożeństwa z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa przeżywać w Bazylice na Kawęczyńskiej. Codziennie, od poniedziałku do piątku o godz. 1500, zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, odmawianą przed obrazem Najświętszego Serca Jezusowego pod przewodnictwem kapłana.

Osoby indywidualne i zorganizowane grupy mają możliwość nawiedzenia Sanktuarium i cichej modlitwy od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1900, o ile nie jest odprawiana Msza św. Jeśli ktoś ma takie życzenie to osobista modlitwa może być zakończona błogosławieństwem udzielonym przez kapłana i potwierdzona okolicznościowym obrazkiem.

Okazja do wynagradzającej spowiedzi jest podczas każdej Mszy św. W innym czasie zawsze można poprosić służbę kościelną o przywołanie spowiednika dyżurnego.

Odpust

Ustanawiając Diecezjalne Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego Bp Romuald Kamiński zatwierdził odpust zupełny, jaki można uzyskać za nawiedzenie tego Świętego Miejsca w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego obchodzoną w 2. Piątek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, w dzień odpustowy „Porcjunkuli” – 2 sierpnia oraz każdego dnia jeżeli pielgrzymi nawiedzający Sanktuarium odmówią  Ojcze nasz i Wierzę. Z odpustu korzysta się pod zwykłymi warunkami, czyli stan łaski uświęcającej, gotowość zerwania z grzechem i dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego.