Formy kultu

Formy kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa celebrowane  w Sanktuarium

Stosownie do wskazań w dekrecie erekcyjnym Bpa Romualda Kamińskiego, główną formą  liturgiczną kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanktuarium są Msze św. wotywne o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, sprawowane w każdy piątek.

W dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 18.00, na ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa w nawie bocznej, jest wystawiany Najświętszy Sakrament do adoracji.

W piątki o godzinie 17.30 modlimy się słowami litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W I Piątek Miesiąca gromadzimy się na WIECZORZE DLA SERCA, to inicjatywa, która ma przybliżyć wiernym tajemnicę Najświętszego Serca Bożego, a także stworzyć możliwość do wspólnej modlitwy uwielbienia. Wieczór dla Serca rozpoczyna Msza Święta o godzinie 18.00. Następnie o godzinie 19.00 jest katecheza oparta na poszczególnych wezwaniach z litanii do Serca Jezusowego. Od godziny 19.30 jest adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia, zakończona możliwością przyjęcia indywidualnego błogosławieństwa.

W dni powszednie o godzinie 15.00 odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Szczególnie dostojnie celebrowane są obchody dorocznej uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to nie tylko uroczystość odpustowa w parafii, ale również  patronalne święto Straży Honorowej NSJ, w której uczestniczą delegacje tego stowarzyszenia z warszawskich parafii. Ustanowienie Sanktuarium stało się zachętą dla wielu osób spoza miejscowej parafii, by czerwcowe nabożeństwa z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa przeżywać w Bazylice na Kawęczyńskiej.

Osoby indywidualne i zorganizowane grupy mają możliwość nawiedzenia Sanktuarium i cichej modlitwy od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1900, o ile nie jest odprawiana Msza św. Jeśli ktoś ma takie życzenie to osobista modlitwa może być zakończona błogosławieństwem udzielonym przez kapłana i potwierdzona okolicznościowym obrazkiem.

Okazja do wynagradzającej spowiedzi jest podczas każdej Mszy świętej, a także dodatkowo od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.30 do 12.00 i od 16.30 do 18.00. W innym czasie zawsze można poprosić służbę kościelną o przywołanie spowiednika.

Odpust

Ustanawiając Diecezjalne Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego Bp Romuald Kamiński zatwierdził odpust zupełny, jaki można uzyskać za nawiedzenie tego Świętego Miejsca w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego obchodzoną w 2. Piątek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, w dzień odpustowy „Porcjunkuli” – 2 sierpnia oraz każdego dnia jeżeli pielgrzymi nawiedzający Sanktuarium odmówią  Ojcze nasz i Wierzę. Z odpustu korzysta się pod zwykłymi warunkami, czyli stan łaski uświęcającej, gotowość zerwania z grzechem i dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego.