Obraz św. Małgorzaty Alacoque

Na lewej ścianie nawy bocznej, w pobliżu ołtarza Serca Pana Jezusa, wisi obraz Jana Molgi z 1971 r., przedstawiający św. Małgorzatę Marię Alacoque, klęczącą w mistycznej wizji przed Jezusem.

Dla modlących się w tym miejscu jest to przypomnienie o korzeniach nabożeństwa do Serca Pana Jezusa oraz o obietnicach, jakie za jej pośrednictwem dał Zbawiciel dla czcicieli Jego Boskiego Serca.