Rozety

Swego rodzaju kropką nad i są dwie rozety zwieńczające łuki nad ołtarzami w nawach bocznych. W obydwu głównym elementem jest gorejące Serce Pana Jezusa. W jednej jest ono przebite mieczem, w drugiej otoczone cierniową koroną. Szczególnie mocne jest duchowe oddziaływanie rozety w lewej nawie, która jakby naśladując gwiazdę betlejemską, wskazuje przybywającemu do praskiego Sanktuarium najlepsze miejsce do adoracji Serca Jezusowego. Być może o podobną harmonię wystroju cicho upomina się rozeta w prawej nawie.