ŚDM w Bazylice już się zaczęły

W poniedziałek, 18 lipca, do Bazyliki przyjechała ok. 50-osobowa grupa młodzieży zambijskiej. Powitaliśmy ich tradycyjnie po polsku – chlebem i solą, a następnie w pomieszczeniach oratorium ks. Sławek zapewnił im pokrzepienie ciała, również polskim pieczywem, mięskiem, lodami itd., dzięki polskim sponsorom. Po posiłku, już w Bazylice, młodzież uczestniczyła we Mszy św., którą odprawiali ich misyjni duszpasterze salezjańscy. Przyjazd młodych Zambijczyków do Polski zorganizował ks. Andrzej Reut sdb, pracujący w Zambii.