ŚDM – Wolontiat

W poniedziałek – 1 grudnia 2014 roku o godzinie 19.00 – odbędzie się pierwsze spotkanie wolontariuszy ŚDM z naszej parafii. Zapraszamy wszystkich zapisanych i zdeklarowanych wolontariuszy oraz wszystkich, którzy jeszcze się nie zgłosili.

Spotkanie odbędzie się w kawiarence parafialnej – na dole obok Oratorium. Na spotkaniu zostanoą przedstawione ogólne założenia wolontariatu ŚDM i zawiązana zostanie wspólnota wolontariuszy i Oazy – Ruchu Światło Życie. Spotkanie poprowadzą koordynatorzy wolontariuszy Adrian Kubacki i Daniel Karski (członkowie sztabu ŚDM w NSJ), obaj są związani ze środowiskiem wolontariuszy i "młodego" Kościoła. Zapraszamy wszystkich chętnych!!