ŚDM

 

Światowe Dni Młodzieży to coroczne spotkania młodych katolików, odbywające się we wszystkich diecezjach świata. Każdego roku obchodzone są one w Niedzielę Palmową, a co kilka lat mają wymiar międzynarodowy – młodzi z całego świata spotykają się wówczas w wybranym miejscu w czasie letnich wakacji, by pod przewodnictwem Ojca Świętego, wraz ze swoimi duszpasterzami wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa, w tej wierze wzrastać i umacniać się.

Spotkania międzynarodowe ŚDM przebiegają dwuetapowo: najpierw pielgrzymi z różnych części świata przyjeżdżają do wszystkich diecezji danego kraju-gospodarza (ŚDM 2016 będą w Polsce), gdzie przeżywają tzw. "Dni w Diecezjach", a następnie udają się do miasta wyznaczonego na spotkanie z Papieżem i tam przez kolejne dni biorą udział w tzw. ‘Wydarzeniach Centralnych’, które w 2016 roku odbędą się w Krakowie.

Podczas Dni w Diecezjach w naszej parafii Najświętszego Serca Jezusa w dniach od 19 do 26 lipca 2016 roku będziemy gościć około 150 pielgrzymów z różnych stron świata, choć najprawdopodobniej będą to pielgrzymi z Brazylii.

W ramach przygotowań do ŚDM w poniedziałek – 24 listopada b.r. o godzinie 19.00 w naszej parafialnej kawiarence odbyło się pierwsze spotkanie osób, które chcą tworzyć sztab kierujący przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii. Sztab ukonstytułował się i mamy nadzieję, że z kopyta rozpocznie swoją działalność. O pracach i propozycjach sztabu będziemy na bierząco informowani przez stronę internetową, gazetkę niedzielną, ulotki i ogłoszenia parafialne. Serdecznie zapraszamy do wspólnego działania i tworzenia inicjatyw związanych z ŚDM.

Ponieważ ŚDM to duże przedsięwzięcie, będziemy potrzebowali zaangażowania i pomocy wielu osób w różnym wieku i o różnych możliościach, a nie tylko młodzieży. W późniejszym czasie będziemy się zwracać z konkretnymi propozycjami do wszystkich, którzy mogą i chcą pomóc. Potrzebnych jest wiele rąk do pracy, potrzebna jest modlitwa i dobre pomysły. Chcemy aby Światowe Dni Młodzieży w naszej parafii były przeżywane jako dzieło, które jest jak najbardziej dziełem Bożym i na ile to możliwe dziełem całej naszej parafii.

Kto jest zainteresowany pomocą w przygotowaniach do ŚDM w parafii proszony jest o skontaktowanie się z naszymi duszpasterzami, a kto chce dowiedzieć się wiecej w ogóle o ŚDM w naszej diecezji i w Polsce zapraszamy na stronę http://florianska3.pl/sdm