Spotkanie kandydatów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania

Tradycyjnie w II środę miesiąca zapraszamy wszystkich kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania (grupa drugoroczna i rozpoczynająca przygotowania w tym roku) na spotkanie formacyjne, które w tym miesiącu odbędzie się: 9 października o godzinie: 19.00. Spotykamy się wszyscy w środku Bazyliki. Obecność na spotkaniu formacyjnym jest obowiązkowa!!!