Spotkanie przed pielgrzymką do Wilna

21 lipca (niedziela) o godz. 1900 w sali parafialnej nr 131 odbędzie się spotkanie z p. Grochowskim, organizatorem wrześniowej pielgrzymki z Bazyliki NSJ do Wilna. Celem spotkania jest przede wszystkim ostateczne potwierdzenie swego udziału poprzez podpisanie umowy i wpłatę 180 zł zaliczki. Ponadto wszyscy proszeni są o zabranie długopisów i dowodów osobistych (by podać numer pesel i nr dowodu). Na spotkaniu będzie również okazja dokładnego omówienia programu, wyjaśnienia wątpliwości, itp. Jeśli ktoś nie mógłby uczestniczyć w tym spotkaniu, powinien indywidualnie uzgodnić z p. Grochowskim (tel. 600 090 231) termin i sposób dopełnienia formalności związanych z tym wyjazdem.