Spotkanie z Misjonarką, siostrą Violettą

Bardzo serdecznie witamy w naszej Wspólnocie Parafialnej Siostrę Wiolettę WRÓBEL, salezjankę która od 10 lat pracuje na Wschodzie. Przez 4 lata na Białorusi, a ostatnie 6 lat w Gruzji z Ormianami w wiosce TURCCH, wśród dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Po mszy św. będzie możliwość spotkania się z Siostrą przed Bazyliką