Spowiedż w naszej Bazylice 24 grudnia

W dzień Wigilijny 24 grudnia 2012 r, Kapłani posługujący w Bazylice przy ulicy Kawęczyńskiej będą słuchać spowiedzi od g. 9.00 – 15.00