Świętokrzyska ekstaza i udręka

Stosownie do wcześniejszych zapowiedzi, czerwcowa trasa czerwcowego pielgrzymowania z Bazyliki NSJ prowadzi przez ziemię świętokrzyską. Wprawdzie już kilka razy stawialiśmy nasze stopy w różnych zakątkach tego regionu, ale jest on tak bogaty w piękne i święte miejsca, że zaplanowane na czerwiec świętokrzyskie zakątki dotąd były poza naszym zasięgiem.

A zatem czerwcowe pielgrzymowanie po ziemi świętokrzyskiej rozpoczniemy Mszą św. przed wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.  Pomysłodawcą i „Ojcem założycielem” tego sanktuarium był bp Edward Materski, wilnianin z pochodzenia, który w dzieciństwie pielgrzymował z rodzicami do Ostrej Bramy w Wilnie.

Pierwszą łopatę  pod przyszłe sanktuarium wbito w ziemię w maju 1988 r. Zatem jest to miejsce święte o krótkiej historii, ale dynamicznym rozwoju, bogate w inicjatywy na rzecz Kościoła lokalnego i często nawiedzane przez pielgrzymów. Krótko mówiąc, jedziemy do miejsca  bardzo omodlonego, sprzyjającego refleksji nad życiem Maryi i słynącego łaskami obrazu. W sąsiadującym z tym Sanktuarium domu pielgrzyma mamy zapewniony obiad.

Po obiedzie udamy się do Michniowa, wioski boleśnie doświadczonej podczas ll wojny światowej. Tutaj Niemcy 12 lipca 1943 r. zamordowali 102 osoby, w tym 95 mężczyzn w wieku od 16 do 63 lat, 5 dzieci w wieku od 5 do 15 lat i 2 kobiety (44 i 48 lat). Wszystkie kobiety i dzieci zginęły od kul bądź pchnięć bagnetem. 23 mężczyzn zastrzelono, pozostali zginęli zamknięci w stodołach i spaleni żywcem. Pacyfikacja wsi trwała około 11-12 godzin. Przyczyną pierwszego dnia pacyfikacji były donosy konfidentów niemieckich mówiące o współpracy i sprzyjaniu mieszkańców wsi oddziałom partyzanckim. 13 lipca 1943 r. Michniów przestał istnieć. Wszystkie domy i zabudowania gospodarcze zostały spalone.

Obecnie na  miejscu spalonego Michniowa znajduje się mauzoleum, obiekt historyczno – martyrologiczny, którego głównym celem jest zachowanie pamięci o 817 spacyfikowanych w czasie II wojny światowej wsiach polskich. Ze względu na znajdujący się na terenie mauzoleum zbiorowy grób pomordowanych mieszkańców Michniowa, muzeum jest jednocześnie miejscem Pamięci Narodowej.

Nasza obecność i modlitwa w Michniowie będzie przede wszystkim hołdem złożonym pomordowanym, ale też praktyczną lekcją historii i patriotyzmu. Mam także nadzieję, że Michniów wzmocni naszą osobistą troskę o pamięć i szacunek dla tych, dzięki którym my żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.

Pielgrzymowanie po ziemi świętokrzyskiej zakończymy w Chlewiskach, w tamtejszym Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. Główną atrakcją tego miejsca jest zespół wielkopiecowy, jeden z niewielu tego typu obiektów w Europie. Natomiast na wystawie motoryzacyjnej (jednej z kilku) obejrzymy popularne w PRL-u  Syrenki, Warszawy, Junaki SHL-ki, itd. Z Chlewisk wracamy bezpośrednio do Warszawy.

W Skarżysku z dziejami i  misją Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej zapozna nas ks. kustosz lub osoba przez niego wyznaczona. W michniowskim mauzoleum i w muzeum w Chlewiskach skorzystamy z usługi miejscowych przewodników.

Taki program pielgrzymkowo-krajoznawczy będziemy realizować w sobotę, 24 czerwca br. Autokar odjeżdża z pl. ks. Lauferskiego (przed bazyliką) o godz. 700. Opłata za udział w pielgrzymce wynosi 125 zł/os i pokrywa koszty autokaru, ubezpieczenia, obiadu, usługi przewodnickie i bilety wstępu. Zapisy w kancelarii, w zakrystii po nabożeństwach lub telefonicznie u ks. Krzysztofa (504 778 503)

Obecną informację wykorzystuję, by również  zasygnalizować  pielgrzymkę w lipcu (22.07, sobota) Nawiedzimy wtedy  sanktuaria w Nowym Mieście Lubawskim i Kwidzynie. Szczegóły podam wkrótce. Pielgrzymów i przyjaciół Bazyliki NSJ pozdrawiam. Ks. Krzysztof