Świętokrzyskie pulchrum et sacrum

Udane i bogate we wrażenia pielgrzymowanie po sanktuariach wzdłuż Pilicy jest z pewnością mocną zachętą do kolejnych wspólnych wyjazdów z naszej Bazyliki. Tym razem – jak sygnalizuje tytuł – chcemy choćby dotknąć piękna i świętości Ziemi Świętokrzyskiej. Sądzimy, że da się tego dokonać nawiedzając Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski oraz Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie i znajdujące się w pobliżu Państwowe Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach. Taką trasę proponujemy parafianom i przyjaciołom Bazyliki NSJ na sobotę – 16 października. Wyruszamy o godz. 630 z placu ks. Lauferskiego (przed Bazyliką)

Sanktuarium w Kałkowie powstało jako odpowiedź na ogłoszenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., gdy w nieznanej dotąd szerzej miejscowości ks. Czesław Wala rozpoczął pokutne czuwania w intencji Ojczyzny. Wsparciem i natchnieniem dla tej inicjatywy było maryjne sanktuarium w Licheniu.

Dziś w Kałkowie oprócz świątyni funkcjonują dzieła miłosierdzia, wioska dobrego serca, dom Jana Pawła II i in. Pielgrzymi chętnie modlą się wędrując na Golgotę lub ścieżkami Via Dolorosa. A przed spragnionymi wytchnienia i posiłku otwiera podwoje gościnny dom pielgrzyma.

W tym Sanktuarium będziemy uczestniczyć w Mszy św., przewodniczka zapozna nas z historią tego miejsca, obejrzymy Panoramę Świętokrzyską i skorzystamy z ofert obiadowej w domu pielgrzyma. Po obiedzie ruszamy na Krzemionki -Sudół. Musimy to uczynić sprawnie, by na godz. 1330 dotrzeć do Krzemionek i I grupa mogła rozpocząć zwiedzanie. Druga grupa wychodzi w trasę o godz. 1415. Zwiedzanie zajmie nam ok. 2 godzin. Po zakończeniu zwiedzania wracamy do Warszawy

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach odkrywa przed zwiedzającymi pradziejowe wyrobiska górnicze z epoki kamienia i funkcjonowanie kopalń krzemienia. Trasa turystyczna w Krzemionkach liczy ok. 1,5 km długości i prezentuje oryginalne wyrobiska neolitycznych kopalń, hałdy górnicze oraz zagłębienia poszybowe składające się na wyjątkowy krajobraz przemysłowy sprzed 5000 lat. Najciekawszą częścią trasy jest jej fragment poprowadzony pod ziemią. Obecna trasa podziemna liczy prawie 500 m długości i w najgłębszym miejscu osiąga 11,5 m. Umożliwia obejrzenie zarówno świetnie zachowanych wyrobisk pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego, jak i zapoznanie się z geologią regionu. Podziemna trasa turystyczna w Krzemionkach jest jedynym tego typu obiektem na świecie otwartym dla szerszej publiczności

Opłata za udział w pielgrzymce wynosi 110 zł i stanowi pokrycie kosztów autokaru, obiadu, biletów wstępu na Panoramę Świętokrzyską i do Muzeum w Krzemionkach. Zapisy na pielgrzymkę przyjmujemy w kancelarii, w zakrystii po nabożeństwach, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Organizatorem i kierownikiem duchowym jest wikary z Bazyliki i on też udziela zainteresowanym bardziej szczegółowych informacji.