Taca na malowanie Bazyliki

Za tydzień z racji II niedzieli miesiąca taca na malowanie bazyliki.