Udział we Mszy św.

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Warszawsko Praskiego – Romualda Kamińskiego  dn. 24 marca br. Msze święte są odprawiane bez udziału wiernych. Uczestniczyć w nich mogą jedynie zamawiający intencję w ilości nie przekraczającej 5 osób….

Więcej