Triduum Pachalne w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego

W Wielki Czwartek w godzinach przedpołudniowych w bazylice katedralnej zostanie odprawiona Msza Święta Krzyżma świętego. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne rozpocznie się u nas o godz. 1800.  Zebrane wczasie Mszy ofiary są przeznaczone dla ubogich, którymi opiekują się Siostry Albertynki. Po Mszy Świętej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 2100 Tego dnia za publiczne odśpiewanie hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W Wielki Piątek, który jest zarazem I piątkiem w kwietniu, adoracja Najświętszego Sakramentu ropozpocznie się od godz. 700 Liturgią godzin, (godzina czytań i jutrznia), którą poprowadzi wspólnota salezjanów przy Bazylice. Do udziału w tej liturgii zapraszamy wszystkich chętnych. O godz. 1500, w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu, rozpoczniemy nowennę do Miłosierdzia Bożego, a bezpośrednio po niej odprawimy Drogę krzyżową. 

Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 1800.  Za pobożny udział w adoracji Krzyża i ucałowanie go podczas uroczystych obrzędów można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Liturgia Męki Pańskiej zakończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego; adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 2100.

W Wielki Piątek Komunii Świętej udziela się wiernym jedynie podczas liturgii Męki Pańskiej, ale chorzy, którzy nie mogą uczestniczyć w tym obrzędzie, mogą przyjąć Eucharystię o każdej porze dnia. W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa i post ścisły. Zachęcamy wiernych, aby szanując tradycję zachowali wstrzemięźliwość także w Wielką Sobotę, aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej.

 W Wielką Sobotę – pierwszą w kwietniu – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 700.  Zakończymy ją przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej.

Podobnie jak w Wielki Piątek, adorację przy Grobie Pańskim rozpocznie wspólnota salezjanów Liturgią godzin (godzina czytań i jutrznia) o godz.700.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę o godz. 700 – 1700. Obrzęd ten będzie sprawowany co pół godziny. W tym czasie będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Postarajmy się zatem tak zaplanować nasze przyjście do Bazyliki, abyśmy mogli zatrzymać się choć 15 min. na adoracji. Wielką Sobotę drugi dzień nowenny do Bożego miłosierdzia; zapraszamy na godz. 1500.

Wigilię Paschalną – stanowiącą apogeum Świętego Triduum Paschalnego – rozpoczniemy w Wielką Sobotę o godz.1800.  Na liturgię prosimy przyjść ze świecami, zabezpieczonymi profitkami przed rozlewaniem się wosku. Za odnowienie obietnic chrztu świętego podczas liturgii Wigilii Paschalnej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 Rezurekcja w poranek WIELKANOCNY o godz. 600 (nie będzie Mszy św. o godz. 700) O godz. 1730 trzeci dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia. W następne dni nowenna będzie odprawiana także o g. 1730.

W pierwszy i drugi dzień Świąt nie ma mszy św. o godz. 1930.

Zachęcamy do zachowania zwyczajów związanych ze śniadaniem wielkanocnym w naszych rodzinach, takich jak: wspólna modlitwa, dzielenie się jajkiem i składanie życzeń.