TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie wyznawać wiarę w Boga i okazywać przywiązanie do Kościoła. Ofiarujmy im dar modlitwy.

Przy wyjściu z bazyliki są zbierane ofiary na Kościół prześladowany.

Zgodnie z ograniczeniami związanymi z epidemią, obecnie w kościele może przebywać jedna osoba na 15 m². W związku z tym w naszej bazylice od 7 listopada mogą przebywać jednocześnie 130 osób.

Prosimy stosować się do reżimu sanitarnego i w kościele zasłaniać usta i nos oraz zachowywać odstępy.

W związku z obostrzeniami nadal obowiązuje dyspensa Ks. Biskupa Ordynariusza od obowiązku udziału we Mszy św. w niedziele i święta.

W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża, i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem Świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Msze Święte w naszej Bazylice i Sanktuarium o godz. 700, 800, 1200 i 1800.

Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu. Codziennie w miesiącu listopadzie różaniec z wypominkami o godz. 1730. Wypominki można składać w zakrystii, lub w kancelarii parafialnej.

Przypominamy, że Ojciec św. Franciszek przedłużył możliwość zyskania odpustu zupełnego za zmarłych na cały listopad. Warunki odpustu: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. W przypadku niemożności nawiedzenia cmentarza, wystarczy duchowa łączność.

Zachęcamy do nabywania i czytania tygodnika Idziemy