TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła.

Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji.

Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny.

Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu. Kościół był gotów do konsekracji, którą ks. Kardynał Aleksander Kakowski wyznaczył na dzień 16 września 1923 roku. 

W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. W kaplicy Najświętszego Sakramentu znajduje się obraz Św. Judy Tadeusza.

W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W naszej Bazylice będą one sprawowane porządku niedzielnego. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności.

W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszej Bazylice tego dnia sprawujemy Msze św. o godz. 700, 800, 1200 o godz. 1700 różaniec z wypominkami i procesja po Bazylice, i ostatnia Msza św. o godz. 1800 Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Pamiętajmy zachowujemy zdrowy rozsądek.

Przyjmujemy na wypominki w zakrystii i w kancelarii parafialnej.

Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że codziennie w naszej Bazylice o godz.1730 nabożeństwo różańcowe.

Na mocy dekretu Biskupa Romualda Kamińskiego dotyczącego zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii wydanego 16.X.2020 r. informujemy, że zgodnie z zaleceniem zachowania dystansu społecznego powierzchnia naszego kościoła pozwala na udział jednoczesny w zgromadzeniu liturgicznym 278 osób. Przypominamy o obowiązku korzystania z maseczek ochronnych. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się przy drzwiach wejściowych.

W naszej bazylice od kilku dni pojawiły się przy konfesjonałach nowe ławki. Jest ich wszystkich 10 sztuk. Koszt w całości wynosi 13 000,00 tys. zł.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.