TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

W naszej Bazylice i Sanktuarium od wczorajszego wieczoru jest z nami w kopi obrazu Matka Boża Łaskawa patronka miasta Warszawy. Tradycja oddawania czci Matce Bożej Łaskawej sięga 1651 roku, kiedy uroczyście poświęcono Jej obraz. W rok później, w 1652 roku, kiedy miasto nawiedza zaraza, odbywa się procesja przebłagalna z obrazem, niesionym wzdłuż murów wewnętrznych miasta, a Matka Boża Łaskawa zostaje ogłoszona patronką miasta. Ludzie przed Jej Wizerunkiem doświadczają wielu łask. Zachęcamy do modlitwy osobistej rodzinnej przed Jej Obliczem. Obraz pozostanie z nami do piątku, pożegnanie obrazu w piątek po Koronce do Bożego Miłosierdzia. Bazylika będzie otwarta można przyjść na indywidualną modlitwę.

Jutro, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.

W środę powierzymy naszą codzienność Matce Bożej Łaskawej podczas Mszy św. o godz. 1800. Do omodlenia mamy w tym czasie tyle spraw, a Jej Serce, wypełnione miłością macierzyńską i niezrównaną dobrocią, wsłuchuje się w nasze błagania.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek podczas Mszy Świętej o godz. 1800 dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata, co uczynimy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy św,  od godz. 1200 Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu w naszym Sanktuarium i Bazylice o godz. 700, 800, 1200, 1800

W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. Serdecznie zapraszam na Eucharystię o godz. 800 intencja Mszy św., wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata.

Po Mszy św., wieczorowej różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

W czasie wakacji kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, tylko w godzinach popołudniowych od godz. 1600 – 1800

W najbliższą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 1000, podziękujemy jako parafia ks. Krzysztofowi Lisowi i ks. Kazimierzowi Gryźenia. Za pracę na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Zachęcamy do gorącej modlitwy, jako daru wdzięczności naszym kapłanom.

Zachęcamy do czytania i nabywania tygodnika Idziemy.