Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – jubileuszowy odpust w Bazylice

zdjęcieDnia 12 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, wspólnota parafialna Bazyliki NSJ będzie świętować doroczną uroczystość odpustową. W tym roku dodatkową inspiracją do uroczystych obchodów tej uroczystości jest jubileusz 250-lecia publicznego kultu Serca Pana Jezusa.

Pierwsze przygotowania do odpustu, a zarazem jubileuszu kultu Serca Pana Jezusa, rozpoczęły się już we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to przeżyliśmy w Bazylice pierwsze z comiesięcznych przebłagalnych czuwań w intencji Ojczyzny modląc się, aby Polska poprzez kult Serca Jezusowego odrodziła się w swej potędze i doskonałości. Głoszona przy tej okazji katecheza o kulcie Serca Jezusowego szczególnie zapoznawała uczestników czuwań z dziejami tego kultu oraz ułatwiała im świadomy i pogłębiony udział w nabożeństwach ku czci Serca Pana Jezusa. Przez dziewięć kolejnych I-piątków miesiąca kilkaset osób, trwając ok. pięciu godzin na nocnej modlitwie w Bazylice, było najlepszym znakiem co do aktualności samej adoracji Serca Jezusowego oraz wskazywało na potrzebę Bazyliki jako miejsca, gdzie taka modlitwa byłaby możliwa, także w trybie osobistym i poza oficjalną liturgią. Częsty obecnie widok osób modlących się przed odnowionym i umieszczonym w bocznej kaplicy obrazem Serca Pana Jezusa jest chyba nie tylko owocem czuwań, ale i swoistym vox populi wynikającym z zawierzenia Sercu Jezusa oraz mocnej nadziei w Nim pokładanej. To właśnie w naszej Bazylice się dzieje i to jest możliwe! Temu również chcemy dać świadectwo uczestnicząc w jubileuszowo-odpustowej modlitwie.

Bezpośrednim już przygotowaniem do jubileuszowego odpustu jest nowenna włączona w czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane codziennie o godz. 1730. Natomiast dni 9-11 czerwca przeżyjemy jako triduum przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. W te dni zapraszamy na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu, rozpoczynającą się po Mszy św. o godz. 1200 i trwającą do nabożeństwa o godz. 1730. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja trwać będzie przed obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa (w lewej nawie Bazyliki) i w przyszłej kaplicy poświęconej Sercu Jezusowemu.

Msze św. w sam dzień Uroczystości – 12 czerwca – będą odprawiane o godz: 700, 800, 1200 i 1800. Mszę św. w południe (godz. 1200) odprawi i kazanie wygłosi Arcybiskup Henryk Hoser SAC. Natomiast o godz. 1500 wspólnie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  Podobnie jak w dni poprzednie, także w dzień odpustowy po Mszy św. południowej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do osobistej adoracji. Procesją eucharystyczną po Mszy św. o godz. 1800 zakończymy uroczystości jubileuszowego odpustu ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zapraszamy do udziału w uroczystościach odpustowych. Przypominamy również, że Bazylika jest miejscem uzyskiwania odpustów ze względu na Rok Serca Jezusowego, który Abp Henryk Hoser ogłosił dla Bazyliki, i który trwa do niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata. Ponadto Pasterz Diecezji wyznaczył również Bazylikę na miejsce, w którym można uzyskać odpust zupełny z okazji Roku Życia Konsekrowanego. Warunki uzyskiwania tychże odpustów są wskazane w osobnych artykułach niniejszej kolumny.