UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Zmiana w kalendarzu liturgicznym

Zgodnie z Ogólnymi normami roku liturgicznego i kalendarza oraz Tabelą pierwszeństwa dni liturgicznych, w niedziele Adwentu nie można obchodzić żadnych uroczystości. Dlatego przypadająca w tym roku w 2. Niedzielę Adwentu uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powinna być przeniesiona na poniedziałek, 9 grudnia.

Jednakże na mocy dyspensy udzielonej Konferencji Episkopatu Polski przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 9 kwietnia 2013 roku (Prot. 39/13/L), ze względu na dobro duchowe wiernych, uroczystość będzie świętowana w samą niedzielę, 8 grudnia. Tak więc tego dnia formularz mszalny, jak i związane z nim czytania oraz Liturgię godzin bierzemy z uroczystości Niepokalanego Poczęcia.

Aby jednak nie pomniejszyć znaczenia niedzieli Adwentu, Kongregacja zarządza, by drugie czytanie mszalne wziąć z 2. Niedziel Adwentu, a nie z uroczystości. Ponadto w głoszonych homiliach należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego, a w modlitwie powszechnej co najmniej w jednym wezwaniu nawiązać do Adwentu, samą zaś modlitwę końcową zastąpić kolektą z 2. Niedzieli Adwentu.