Uroczystość NMP Królowej Polski przeniesiona na sobotę

Na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uroczystość NMP Królowej Polski, która w tym roku przypada w niedzielę, została przeniesiona na sobotę – 2 maja. Jednak wieczorna Msza św. tego dnia jest wigilijną Mszą św. niedzielną.

Natomiast w niedzielę, na co zezwala Stolica Apostolska, w kościołach parafialnych można sprawować jedną Mszę z uroczystości NMP Królowej Polski.