Uroczystość Wspomożycielki Wiernich – 24 maja

We wtorek Uroczystość Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, która pod tym wezwaniem odbiera szczególną cześć w naszym Zgromadzeniu. Ten dzień od wielu lat w jest przeżywany jako rocznica święceń wszystkich Salezjanów. Zapraszamy w sposób szczególny na mszę św. o godz. 18.00, by wspólnie dziękować za dar kapłaństwa.