UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Obchodzimy dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych.

Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. Msze św. o godz. 700, 800, 1200 różaniec z wypominkami o godz. 1700, i Msza św. 1800 Nie będzie procesji po Bazylice uczestniczymy w modlitwie za zmarłych zachowując odpowiednie odległości.

W dniu 2 listopada w dzień święta zmarłych kancelaria parafialna nie będzie czynna.

W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz. 1800.

Tego dnia 5 listopada swój dzień imienin obchodzi ks. Sławomir Szczodrowski. Solenizantowi, składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Ks. Solenizant będzie sprawował Eucharystię o godz. 1800 a po Mszy św. będzie dobra okazja do złożenia życzeń w zakrystii.

W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej o godz. 1200. Związku z pandemią chorzy, którzy chcą przyjąć Komunię św. w domach prosimy o zgłaszanie telefoniczne lub bezpośrednio zakrystii czy w kancelarii. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszej Bazylice podczas sprawowanych Mszy św.

W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniej  Mszy Świętej o godz. 800. Intencja Mszy św., Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi  za grzechy nasze i świata całego. Po wieczornej Mszy św. różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

Dziękujemy Wszystkim Parafianom za słowa życzliwości, wsparcia nas kapłanów w tych dniach. Prosimy o dalsze nas wsparcie modlitwą, ale w szczególny sposób prosimy Panów w sile wieku o pomoc w pilnowaniu naszej Bazyliki w tych trudnych dniach. Chodzi nam o ochronę wejścia do Bazyliki przed rozpoczęciem Mszy św., i w czasie Eucharystii.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej tygodnika: Idziemy