Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W poniedziałek 26 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesiona z dzisiejszej niedzieli). Jest to Dzień Świętości Życia. Swoją modlitwą wspierajmy tych, którzy walczą w obronie Życia od poczęcia aż po naturalną śmierć