V niedziela Wielkiego Postu

Posługa duszpasterska i życie liturgiczne nadal musi uwzględniać zalecenia odpowiedzialnych za zwalczanie pandemii w naszej Ojczyźnie. Wszystkim, którzy się do nich stosują serdecznie dziękujemy, bo widzimy w nich znak braterskiego zrozumienia trudnej sytuacji i roztropnej odpowiedzialności. Staramy się na bieżąco informować poprzez stronę internetową o wszystkim, co dotyczy naszej parafii.

Salezjanie posługujący w tym Sanktuarium – podobnie jak inne wspólnoty zakonne i kapłani – codziennie o godz. 20:30 odmawiają różaniec, prosząc Boga o szczęśliwe zakończenie zagrożenia koronawirusem. Parafian zachęcamy do jedności z nami oraz do wykorzystania bogatej oferty rekolekcji, nabożeństw i modlitw w przestrzeni wirtualnej.

Wszystkie Msze św. odprawiamy według stałego rozkładu dnia świątecznego lub powszedniego. Odprawiane są wszystkie przyjęte wcześniej intencji i również przyjmowane na bieżąco.

Bazylika otwarta jest codziennie w godz. 9:00 – 17:00. W tym czasie można przyjść na osobistą modlitwę, a jeśli mamy potrzebę to również poprosić służbę kościelną o kontakt z dyżurującym kapłanem, który może wysłuchać spowiedzi lub udzielić Komunii św.

W dniu dzisiejszym Komunię św. poza Mszą św. można przyjąć w godzinach 14 00 – 17 00.

W zgromadzeniu liturgicznym może uczestniczyć 5 osób związanych z zamówioną intencją.
Na czas odprawiania Mszy św. Bazylika jest zamknięta dla osób spoza grona uczestników.

Zgodnie z dekretem Biskupa naszej diecezji zawieszone są nabożeństwa drogi krzyżowej, Gorzkich Żali, katechezy przygotowujące do chrztu i inne spotkania dla grup formacyjnych. To odnosi się również do posługi duszpasterskiej w tym tygodniu w naszej Bazylice. Odwołana jest również comiesięczna spowiedź i Komunia św. chorych. Do chorych udajemy się na indywidualne wezwanie w nagłych wypadkach.

Kancelaria parafialna funkcjonuje normalnie w podanych godzinach urzędowania.

Zmienna i trudna do przewidzenia sytuacja wywołana pandemią budzi niepokój o termin tegorocznej I Komunii św. Trwają jeszcze konieczne w tej sprawie konsultacje. Decyzję podamy w najbliższych dniach na stronie internetowej bazyliki.

Stopień miłości mierzy się stopniem ofiary – niech to wskazanie św. Maksymiliana Kolbe kształtuje w rozpoczynającym się tygodniu nasze relacje z bliźnimi oraz postawę wobec Kościoła i Ojczyzny.