W naszej parafii tworzymy koło różańcowe rodzinne.

W naszej parafii tworzymy koło różańcowe rodzinne. Takie koło tworzy 20 osób, które zgłoszą chęć codziennej modlitwy i odmówienie jednej dziesiątki różańca. Do wspólnoty mogą przystąpić osoby, które chcą modlić się za swoje dzieci, też takie, które chcą mieć dzieci i proszą o dar macierzyństwa, te którym grozi rozpad  małżeństwa, te których rodziny które borykają się z różnymi problemami oraz osoby samotne, które chciałyby założyć rodzinę. Jeśli widzisz siebie w jednej z wymienionych grup, jeśli w Twoim sercu rodzi się pragnienie modlitwy i pragniesz, żeby inni też modlili się w Twoich intencjach, dołącz do pierwszego koła rodzinnego które tworzy się w naszej parafii.