WIELKI PIATEK – Liturgia g. 18.00

 Liturgia Meki Pańskiej o godzinie 1800.

Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Adoracja od godz. 700 – 2100. Ofiary składane podczas adoracji Krzyża przeznaczone są na Grób Pański w Jerozolimie.